Diensten

Wij geloven niet in één vaste aanpak, maar gaan altijd uit van de uitdagingen die een school of scholengemeenschap heeft. Aan de hand van een intake stellen wij gezamenlijk de doelstelling en aanpak van een traject vast. Naast deze voorbespreking met het MT zullen wij altijd een voorlichting geven in het schoolteam om te kunnen starten met voldoende draagvlak.

Wij helpen bij het neerzetten van de fundamenten van continu verbeteren, zodat een school of scholen gemeenschap er zelf mee aan de slag kan, ervaring kan opdoen en dit stap voor stap kan uitbouwen. De eerste stap kan snel gezet worden: zo kan binnen 1 studiedag een schoolteam getraind worden om binnen 2 weken te starten met continu verbeteren binnen de groep.

Ook kunnen wij scholen met continu verbeter ervaring verder professionaliseren door coaching of training op maat. Wij werken samen met een netwerk van continu verbeter experts uit andere branches (bedrijfsleven/overheden) en de scholen die ervaring hebben op dit vlak. Dit netwerk biedt de mogelijkheid tot wederzijdse kennisuitwisseling en inspiratie.


Voorbeeldtraject

Op Urk startte de Frits Bodeschool in schooljaar 2012-2013 met de eerste vier stappen van het continu verbeterprogramma. Na acht maanden werd het hiernaast afgebeelde filmpje gemaakt om aan de ouders te laten zien hoe de leerlingen betrokken worden bij hun eigen leerproces.
» Bekijk hier de video!

Bij stichting SchOOL in Lelystad startten in schooljaar 2012-2013 elf scholen met het continu verbeterprogramma naar aanleiding van een eerder gehouden presentatie voor directies en intern begeleiders en een gevolgde masterclass bij Jay Marino. Een aantal scholen liet de leraren eerst vrijblijvend kennis maken met het programma en de verschillende mogelijkheden. Anderen startten direct met een trainingsprogramma en invoering van de eerste onderdelen. De directeuren van deze scholen startten tegelijkertijd een leiderschapskring (professioneel lerende kring) om de vraagstukken rondom het continu verbeteren en de aansturing ervan met elkaar te delen en van elkaar te leren. Inmiddels heeft het Spectrum alle onderdelen van het programma continu verbeteren ingevoerd en voeren de leerlingen van groep 1 t/m 8 het oudergesprek met behulp van hun portfolio met eigen doelen; ook houden zij regelmatige groepsvergaderingen rondom het data bord.

Het enthousiasme rondom continu verbeteren leidde ertoe dat nog eens acht directeuren van stichting School een tweede leiderschapskring startten in schooljaar 2013-2014. Inmiddels zijn enkelen daarvan met het trainingsprogramma in het team gestart en anderen plannen dat in voor een volgend schooljaar. Stichting School in Lelystad is een voorbeeld van hoe het programma onderaan de organisatie is begonnen en doorgevoerd. Met name de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces zorgde voor enthousiasme en uitbreiding binnen de scholen van het bestuur.

Basisschool Het Dal in Weert volgde in mei 2010 een halve studiedag over de groepsregels en groepsmissie. Daardoor kon in het nieuwe schooljaar direct met deze onderwerpen begonnen worden. In sept. 2010 volgde een hele studiedag over de doelen voor de groep en de leerling.
Verderop in datzelfde schooljaar volgden twee studiedagen over de PDSA cirkel. Door de inzet van de PDSA cirkel steeg in alle groepen het niveau van begrijpend lezen met 10%.
Tegelijkertijd ontving een werkgroep coaching voor een voorstel voor een portfolio in alle leerjaren. Deze werden schooljaar 2011/2012 ingevoerd. Met behulp van dat portfolio was er in november 2011 een studiedag over door leerling geleide oudergesprekken, welke nu vanaf groep 5 worden gevoerd.

Basisschool de Heggerank in Heijen stelde samen met Klasse.pro een vierjarenplan op, waarin gefaseerd alle onderdelen van continu verbetering worden ingevoerd en tussendoor ook coaching op de werkplek plaats vindt.
Bekijk hier de video »

Bekijk de video!

Bekijk de video!"Zin om eraan te beginnen, inspirerend."

Leerkracht Het Talent in Emmen"Vóór de studiedag twijfelde ik of het continu verbeteren voor mij nog wat zou betekenen, gezien mijn laatste jaar als leerkracht. Gelukkig zie ik dat het concreet is en op korte termijn iets kan zijn waar ik een rol in kan spelen."

Leerkracht Horizon in Grashoek"Goede afstemming op waar wij staan en wat wij nodig hebben, we kunnen weer verder."

Leerkracht De Heggerank in Heijen