Onze visie, missie en kernwaarden


Onze visie

Wij geloven dat je de kwaliteit van onderwijs kunt verhogen door actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden: de leerkrachten, het management, de ouders en in de hoofdrol de leerling zelf. Niet alleen de resultaten tellen, maar juist het leren van de manier waarop je deze resultaten kunt bereiken is naar onze mening essentieel om kinderen voor te bereiden op het (samen) leven in de 21e eeuw. In deze snel veranderende maatschappij zullen vaardigheden als samenwerken, problemen oplossend vermogen, sociale verantwoordelijkheid en creatief denken van grote waarde zijn.

In de continu verbeter aanpak nemen leerlingen, ouders, schoolteam en het management eigenaarschap voor hoe het steeds beter kan. Dit gebeurt vanuit een samenhangend systeem dat de visie, missie en doelen van de school doorvertaalt naar het werk in de groep en de leerling.

Wij geloven dat de aanpak van continu verbeteren een krachtige manier is om:

  • De leeropbrengsten van het onderwijs duurzaam te verbeteren
  • Kinderen essentiele vaardigheden te leren die nodig zijn om succesvol (samen) te leven in de maatschappij van de 21e eeuw
  • Leerkrachten en schoolleiders te professionaliseren in de dagelijkse praktijk


Onze missie:

Het verspreiden en professionaliseren van de continu verbeter aanpak binnen het (basis)onderwijs.

Wij helpen de continu verbeter aanpak te verankeren door scholen te koppelen aan een breed netwerk bedrijven, (semi) overheidsinstellingen en andere scholen met expertise op continu verbetergebied.

Onze kernwaarden:

+ Wij werken vanuit het bestaande en positieve dat er al is;
+ Wij zijn praktijk gericht;
+ Wij zijn doelgericht.