Continu verbeteren in de school

Veel scholen beschikken over populaire documenten als visie, missie en kernwaarden, die op websites en in schooldocumenten gecommuniceerd worden. Maar in hoeverre leeft dit binnen het schoolteam. Kennen zij de missie? Wat betekent deze voor hen? In hoeverre geeft deze richting aan hun dagelijks werk? Wat merken leerlingen en ouders hiervan?

Essentieel bij de continu verbeter benadering is dat de visie, missie, kernwaarden en schooldoelen breed gedragen worden door het schoolteam, bestuur, leerlingen en de ouders. Deze geven richting aan verbetering en de keuzes om initiatieven wel of niet op te pakken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de One Plan One Page.

Deze focus zie je terug in alle lagen van de schoolorganisatie: bij de leerling, in de groep, op school en in de gemeenschap van scholen. Ze zijn met elkaar verbonden door een gezamenlijke visie, waarbij de missie, waarden en doelen en acties verder worden gespecificeerd. Hierbij spelen het team databord en de teamsessies bij dat bord een belangrijke rol

Visuele databorden zijn een krachtig hulpmiddel om deze aspecten helder te communiceren. Zodra je de school binnen loopt, kun je in 1 oogopslag zien waar de school en de verschillende groepen mee bezig zijn en wat ze hiermee willen bereiken.

Met behulp van de inzet van de PDSA cirkel kan elk verbeteronderwerp (zowel voor leren als gedrag) ook op schoolniveau worden aangepakt. Op basisschool de Heggerank in Heijen werd gewerkt aan het verbeteren van de woordenschat op school-, groeps- en leerling niveau. Hierdoor steeg het gemiddeld aantal leerlingen dat boven het landelijk gemiddelde scoort in één leerjaar met 10%. Hiernaast ziet u foto`s van de PDSA cirkel woordenschat op schoolniveau, uit een onder- en bovenbouwgroep en grafieken uit het leerling portfolio. Als vervolg op de woordenschat werd het jaar erna een PDSA traject begrijpend lezen opgestart.

Dit resulteerde in een stijging van het gemiddeld aantal leerlingen dat boven het landelijk gemiddelde scoort met 5%. Ook van dit traject op niveau van school, groep en kind ziet u hiernaast foto`s en een korte film afgebeeld.