Leren van elkaar

Wie snel wil gaan, gaat alleen. Wie ver wil komen, gaat samen

Leren van en met elkaar is het basis principe van de continu verbeter aanpak. Dit is altijd gekoppeld aan de visie, missie, waarden, doelen en verbeteracties die je met elkaar hebt. Bij de continu verbeter aanpak wordt het werk zodanig georganiseerd dat collectief leren onderdeel is van de dagelijks routine. Dit gaat voor leerkrachten dus verder dan de geplande studiedagen en hangt ook niet af van toevallige besprekingen bij de koffieautomaat. Ook is kennisdeling niet voorbehouden aan speciale groepen binnen de school, maar wordt iedereen gestimuleerd om te reflecteren en te leren van elkaar. Dit kan alleen ontstaan binnen een open cultuur waarbij fouten maken mag.

Maar hoe zorg je ervoor dat de juiste vragen worden gesteld? En hoe zorg je ervoor dat inzichten geborgd worden voor de hele organisatie en niet gebonden zijn aan personen? Het PDSA model helpt hier bij.

Voorbeelden van leren van en met elkaar zijn:

 • In de groep:
  • Feedback door leerlingen van de dag of lesuur m.b.v. plus/ delta methode. Hierbij reflecteren leerlingen ook op hun eigen gedrag en dat van de leerkracht.
  • Bespreken van groepsdoelen, gekoppeld aan persoonlijke doelen en acties. Leerlingen delen hun inzichten met de groep. Er wordt binnen de groep gekeken wie kan helpen of wie hiervan wil leren.
 • In de bouw:
  • Frequente bespreking van de leerdoelstellingen, voortgang en acties om bij te sturen. Inzichten in wat wel en niet werkt worden gedeeld en eventuele hulp van collega’s kan worden ingezet.
   Het team wordt hiertoe verdeeld in Professioneel Lerende Teams (zie voorbeeld van zo’n PLT in de video hiernaast).
 • Schoolbreed:
  • Binnen verbeterteams die schoolbrede initiatieven aanpakken.
  • Leren van collega’s door een tour te maken langs de verschillende databorden in de groepen.
 • Binnen het bestuur:
  • Directies vormen een opbrengst gerichte leiderschapskring.
  • In Lelystad hebben de directieleden van de scholen die werken met de continu verbeteraanpak een opbrengst gerichte leiderschapskring gevormd. Tijdens deze bijeenkomsten worden onderwerpen besproken die te maken hebben met continu verbeteren, bijv.: opbrengsten van de school, weerstanden binnen het team, successen en leiderschap. Hierdoor ontstaat ook school overkoepelend een lerende gemeenschap.
  • Gebruik maken van een bestuursdatabord voor bestuur en directieleden met effectieve bordsessies.
 • Buiten de school:
  • In house bezoeken aan organisaties (bedrijven, gemeentes, ziekenhuizen etc) die continu verbeteren als aanpak omarmen.
  • Leer van continu verbeter experts wat zij als uitdaging ervaren en wat succes brengt.
  • Ervaar de grote overlap die er is en inspireer elkaar.
  • Workshops, congressen of masterclasses op maat met een breed netwerk van continu verbeter experts en enthousiastelingen.

Mijn team stelt andere vragen door het PDSA denken. Van “Wat gaan we doen” naar “Waarom en hoe gaan we dit doen?

We denken vaak dat onderwijs en bedrijfsleven twee totaal verschillende werelden zijn,  maar  wat een herkenning!

Deze ontmoeting was boeiend en voor herhaling vatbaar. Een weder bezoek bij ons is mogelijk. Van harte welkom!

In het kader van continu verbeteren hebben we gezien hoe dit op de werkvloer van DEMB is doorgevoerd. Wat ik daarbij merk is dat de mensen op kwaliteit gericht zijn en het systeem van Continuous Improvement hen daarin helpt. Juist door het enthousiasme en bevlogenheid van de mensen voor het product en het proces, de goede vragen te stellen en de goede dingen te doen ontstaat kwaliteit. Bedankt dat we een kijkje mochten nemen in jullie organisatie!