Ria van Duijn

Lesgeven aan kinderen is het mooiste beroep dat er is! Als leerkracht neem je een enorm belangrijke plaats in het leven van een kind in. Het is zijn of haar taak de meest gunstige voorwaarden en omstandigheden te creëren, zodat een kind zich maximaal kan ontwikkelen op creatief, sociaal en cognitief gebied.

Het programma Continu Verbeteren biedt scholen, teams en leerkrachten een duidelijk systeem hoe kinderen, maar ook leerkrachten, eigenaar kunnen worden gemaakt van hun leerproces! Het is een heel effectieve manier om groepsdoelen en persoonlijke doelen inzichtelijk te maken en ervoor te zorgen dat de doelen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De motivatie wordt hierdoor vergroot en de opbrengsten verhoogd.

In mijn rol van trainer ervaar ik bij het programma Continu Verbeteren steeds opnieuw de meerwaarde van het feit dat ik nog  voor de klas sta. Voorbeelden vanuit de dagelijkse praktijk liggen dan voor het oprapen. De combinatie van lesgeven en trainen geeft mij heel veel energie en mijn persoonlijke doel is elk kind door het behalen van zijn/haar persoonlijke doelen te laten stralen.