Continu verbeteren in de groep

In het traditionele denken binnen het onderwijs heeft de leerkracht de zeggenschap in het lokaal; de leerkracht weet wat een leerling in het schooljaar moet leren, evalueert en beoordeelt het leren en de voortgang, geeft aan hoe het anders moet en zorgt voor ondersteuning.

Bij continu verbeteren wordt nadrukkelijk het traditionele top-down denken losgelaten. Als betere resultaten door de leerlingen bereikt moeten worden, dan moeten leerlingen kennis hebben van het doel en de manier waarop dit bereikt gaat worden.

Bij de continu verbeter benadering wordt de leerling actief betrokken bij de missie, gedragsregels en de doelen in de groep en op persoonlijk niveau. Vragen die centraal staan zijn:

  • Wat verwachten we van je?
  • Hoe kunnen we in de klas succesvol samenwerken?
  • Wat wil je zelf leren en hoe wil je dit bereiken?
  • Wat verwacht je van je ouders en van je juf of meester?

De leraar wordt daarmee meer een procesbegeleider en de leerlingen nemen eigenaarschap voor hun eigen leerontwikkeling.

Klik op de onderdelen voor meer info