Gebruik PDSA en kwaliteitsinstrumenten

Omvangrijke verbetertrajecten werken succesvol als ze worden aangepakt met behulp van de PDSA verbetercirkel, die bestaat uit 4 fasen en 7 processtappen.

Tijdens de verschillende fasen en stappen in het verbeterproces, worden er diverse kwaliteitsinstrumenten gebruikt. Bijvoorbeeld instrumenten om de teamvaardigheden te verbeteren, statistische en probleemoplossende instrumenten. Elk instrument dient één of meer specifieke doelen en kan in één of meer stappen van het verbeterproces worden gebruikt.

De zeven stappen van het verbeterproces bestaan uit:

 • Beschrijf het verbeteronderwerp
  kiezen en beschrijven van het verbeteronderwerp en vastleggen op welke manier er gemeten gaat worden
 • Meet de huidige situatie
  uitvoeren van een nulmeting
 • Analyseer de oorzaken
  achterhalen van de mogelijke oorzaken van het probleem en het kiezen van de meest waarschijnlijke oorzaken waarmee gewerkt gaat worden
 • Voer de verbeteracties uit
  kiezen en uitvoeren van de beste oplossingen
 • Bestudeer de resultaten
  nagaan of de oplossingen succesvol zijn door eenzelfde meting te doen als in stap 2
 • Borg de verbetering
  implementeren van de verbeteracties en het minimaliseren van de kans om terug te vallen in de oude situatie
 • Continueer verbetering
  vastleggen en uitvoeren van acties voor continue verbetering, documenteren en rapporteren over het proces

De verbetercirkel kan gebruikt worden voor verbetering op alle gebied: leren, gedrag en organisatie.

De instrumenten zijn niet alleen bruikbaar bij verbeterprocessen. Ook tijdens andere overleg- en samenwerkingssituaties en ook met name tijdens het werken met de leerlingen kunnen één of meer instrumenten worden gebruikt om bijvoorbeeld overeenstemming te bereiken, om ideeën of oplossingen voor problemen te bedenken, om gegevens te analyseren of om activiteiten te plannen.