Door leerling geleide groepsvergadering

Alhoewel een één of twee wekelijkse vergadering tijd kost, blijkt het in de praktijk de tijd dubbel en dwars waard. Op deze manier worden kinderen namelijk constructief betrokken in de besluiten en activiteiten in de groep, hetgeen zich weer vertaalt in inzet, motivatie en positieve resultaten. Zo mogelijk worden de bijeenkomsten bij toerbeurt geleid door de leerlingen zelf.

Vaste agendapunten kunnen zijn het bespreken van de evaluaties ingevuld door de leerlingen en de voortgang van de doelen van de groep, zoals ze te zien zijn op het databord. Maar uiteraard kunnen de leerlingen ook andere, eigen punten van te voren inbrengen.

De groepsvergadering kan zodoende een vast moment zijn om te oefenen in het luisteren, spreken, plannen maken, besluiten nemen en evalueren.