Groepsafspraken ontworpen met de leerlingen

Het hanteren van groepsregels in een groep is een algemene gewoonte. Als de regels echter worden samengesteld door de groep, dus leerkracht en leerlingen samen, dan gaan ze pas echt hun werk doen en bevorderen een atmosfeer van open communicatie.

Samenstellen van groepsregels is één van de eerste activiteiten van een groep om een groepsgevoel te creëren. De regels zijn een norm voor het gedrag in de groep waaraan de leraren en leerlingen zich conformeren, richtlijnen die een groep samen brengen.

Het proces van opstellen van de groepsregels benadrukt het belang van luisteren naar elkaar in een omgeving van respect en acceptatie.