Doelen voor groep en leerling

Het stellen van doelen is in het onderwijs een algemeen goed. Maar stellen we ze concreet genoeg en vooral: worden ze ook gedeeld met de leerlingen die eraan moeten werken?

Wordt met regelmaat aan het begin van de les met de kinderen besproken wat er aan het einde van de les met elkaar behaald of bereikt zou moeten zijn? Datzelfde geldt voor de doelen in een week of op langere termijn. Weten de leerlingen eigenlijk wel welk leesniveau van hen verwacht wordt als de kerstvakantie in zicht komt? Of hoeveel sommen ze in maart van de tempotoets rekenen zouden moeten halen? Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die weten voor welke doelen ze leren, maar liefst 10-20% hoger scoren dan leerlingen die niet concreet weten wat ze leren!

Doelen stellen met leerlingen levert een enorme betrokkenheid en inzet op, die zowel voor de leerling zelf als voor de leraar enorm motiverend werkt. Zeker als de doelen zichtbaar gemaakt worden door middel van grafieken op het databord en als er regelmatig een steekproef als meting wordt gedaan, zodat de leerlingen hun vooruitgang kunnen volgen. Bij een groepsdoel wordt altijd gesproken van een groepsgemiddelde, zodat een matige prestatie van één of meerdere leerlingen geen belemmering hoeft te zijn om het doel met elkaar te behalen. In hun eigen port folio echter kunnen de leerlingen voor zichzelf inschatten hoe ver zij met hun persoonlijke doel zullen komen en bijhouden hoe de vorderingen zijn.