Data gedreven

Data gedreven werken staat centraal in de continu verbeter aanpak. Dit houdt in dat er wordt uitgegaan van meetbare waarnemingen in plaats van losse meningen, aannames of vage ideeën. Dit zie je terug in: Het stellen van SMART doelen: op het niveau van de school, groep en leerling.

Monitoring en bijsturing o.b.v. data:

  • dit kunnen scores van (tussen)toetsen zijn, opinie peilingen (wat vinden leerlingen hiervan?) of proces metingen (welke stappen zijn er gezet om bijvoorbeeld een nieuwe methode in te voeren?) Monitoring gebeurt frequent om op tijd te kunnen bijsturen.
  • Gebruik van het PDSA model om bij te sturen en te verbeteren: dit is een eenvoudige en gestructureerde manier om gezamenlijk een probleem op te lossen. Kern van de PDSA is dat er wordt uitgegaan van feiten bij probleemanalyse, het testen van de oplossing en borgen van de invoering hiervan.