Diensten

Wij geloven niet in één vaste aanpak, maar gaan altijd uit van de uitdagingen die een school of scholengemeenschap heeft. Aan de hand van een intake stellen wij gezamenlijk de doelstelling en aanpak van een traject vast. Naast deze voorbespreking met het MT zullen wij altijd een voorlichting geven in het schoolteam om te kunnen starten met voldoende draagvlak.

Wij helpen bij het neerzetten van de fundamenten van continu verbeteren, zodat een school of scholen gemeenschap er zelf mee aan de slag kan, ervaring kan opdoen en dit stap voor stap kan uitbouwen. De eerste stap kan snel gezet worden: zo kan binnen 1 studiedag een schoolteam getraind worden om binnen 2 weken te starten met continu verbeteren binnen de groep.

Ook kunnen wij scholen met continu verbeter ervaring verder professionaliseren door coaching of training op maat. Wij werken samen met een netwerk van continu verbeter experts uit andere branches (bedrijfsleven/overheden) en de scholen die ervaring hebben op dit vlak. Dit netwerk biedt de mogelijkheid tot wederzijdse kennisuitwisseling en inspiratie.

Voorbeeldtraject

Basisschool de Tjotter in Lelystad combineerde het programma continu verbeteren met de bordsessies van stichting Leerkracht om de school weer “groen” te krijgen, waar ze in één jaar in slaagden!

De Koningin Wilhelminaschool op Urk gebruikt continu verbeteren om de leerlingen meer eigenaarschap te geven over hun eigen leerproces.

Op Urk startte de Frits Bodeschool in schooljaar 2012-2013 met de eerste vier stappen van het continu verbeterprogramma. Na acht maanden werd het hiernaast afgebeelde filmpje gemaakt om aan de ouders te laten zien hoe de leerlingen betrokken worden bij hun eigen leerproces.

Basisschool de Heggerank in Heijen stelde samen met Klasse.pro een vierjarenplan op, waarin gefaseerd alle onderdelen van continu verbetering worden ingevoerd en tussendoor ook coaching op de werkplek plaats vindt.

Basisschool de Tjotter in Lelystad

De Koningin Wilhelminaschool op Urk

Frits Bodeschool, Urk

Basisschool de Heggerank