Onze missie

Stralende kinderen door eigenaarschap!

Het verspreiden en professionaliseren van de continu verbeteraanpak binnen het basisonderwijs

Onze visie

Op een school die continu verbetert zien we:

  • actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden met in de hoofdrol de leerling;
  • leerlingen die voorbereid zijn op het (samen) leven in de 21e eeuw omdat ze hebben geleerd dat de manier waarop je resultaten kunt bereiken net zo belangrijk is dan kennis;
  • leerlingen met vaardigheden als samenwerken, problemen oplossend vermogen, sociale verantwoordelijkheid en creatief denken, zodat ze zich staande houden in deze snel veranderende maatschappij;
  • een continu verbeter aanpak waarin leerlingen, schoolteam, management en ouders eigenaarschap nemen voor hoe het steeds beter kan;
  • een samenhangend systeem waarin missie, visie en doelen van de school vertaald worden naar het werk in de groep en de leerling;
  • professioneel lerende teams, schoolleiders én leerlingen.

Onze kernwaarden

  • werken vanuit het bestaande en positieve dat al op een school aanwezig is;
  • praktijkgerichte training en begeleiding;
  • doelgerichtheid;
  • plezier in verbeteren.