Marijke Broer-Bos

Mijn hart ligt in het onderwijs; ik heb in het basisonderwijs de functies vervuld van leerkracht in groep 1 t/m 8, intern begeleider en (adjunct) directeur.

In 1998 werd op de school waar ik directeur was het eerste kwaliteitszorgsysteem, gebaseerd op de Plan, Do, Study, Act cirkel in het Nederlandse onderwijs geïntroduceerd. Ik werd zo enthousiast van de toepassing en de resultaten van het werken met de verbetercirkel dat ik mijn eigen trainingsbureau begon in verbetermanagement in het onderwijs.

De PDSA cirkel breidde ik uit naar een totaal aanpak van continu verbeteren voor de school, de groep, maar vooral ook voor het kind. Het is fantastisch om te zien welk enthousiasme er ontstaat als de kinderen worden betrokken bij het vormen van een groepsmissie en het bepalen van de doelen die behaald moeten worden. Motivatie en betrokkenheid zijn belangrijke sleutels voor resultaatverbetering!

Mijn werkwijze kenmerkt zich door concrete, praktijkgerichte trainingen. Elke studiedag met een team is voor mij een uitdaging om de mensen te enthousiasmeren en zulke praktische materialen aan te reiken dat ze aan het einde van de dag zeggen: “Ik heb zin om er morgen mee aan de slag te gaan.”

Als ik na een periode terugkom op een school en ik zie de zichtbare resultaten en hoor de kinderen er enthousiast over vertellen dan geniet ik daar enorm van.