Missie van de groep

Als het een team lukt de missie van de school met elkaar uit te dragen, dan kan deze een krachtige en zeer belangrijke uitwerking hebben op de school.

Misschien nog wel krachtiger werkt dat op dezelfde manier met een groepsmissie. Een missie beschrijft een doel voor leraar, leerlingen, ouders en betrokkenen van een groep: “waar staan we voor als groep en hoe willen we dat dit jaar voor elkaar krijgen”.

Als duidelijk is voor leerlingen en leraar waar de groep in een schooljaar voor wil gaan en op welke manier ze dat willen bereiken blijkt dat de productiviteit, effectiviteit, maar ook de saamhorigheid en het plezier met sprongen vooruit gaan.