In 3 maanden leerlingen die staan te popelen om te lezen? Hoe dan?!

De Professor Burgerschool in Amsterdam verzorgt onderwijs, ondersteuning en begeleiding voor leerlingen met een auditieve beperking. Door de problemen met het gehoor hebben hun leerlingen specialistische hulp nodig bij hun totale ontwikkeling. De ontwikkeling van communicatie en taal staat daarbij altijd centraal. Ze gaan zoveel mogelijk uit van hoge verwachtingen en haalbare doelen. Dit schooljaar zijn ze gestart met datateams die werken vanuit de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus. De resultaten zijn zowel verbluffend als enthousiasmerend.


Van hun website:

Binnen de units staat gedeelde verantwoordelijkheid centraal waarbij de leerkrachten en onderwijsondersteuners samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan een groep leerlingen. De leerlingen zijn (mede)eigenaar van hun leerproces. Wij activeren dit eigenaarschap doordat leerlingen weten aan welke doelen zij werken en hoe zij die doelen gaan realiseren. Lees verder >


 

Datateams

Om de kwaliteit hoog te houden wordt er gewerkt met datateams. KlassePro sloot recent aan bij het datateam van de middenbouw en wat een enthousiasme troffen we daar aan! Iedere twee weken komt het datateam bijeen en na een korte incheck wordt er overlegd met behulp van een vaste agenda. Hierop staan de tijden aangegeven, zodat een overleg nooit langer duurt dan 30 minuten.

Het valt op dat er feitelijk en effectief gesproken wordt waarbij men elkaar inhoudelijke vragen stelt. Dankzij de duidelijke agenda is er een goede focus en staan na 20 minuten de actiepunten op papier en is er uitgebreid geanalyseerd.

Wat is er gebeurd de afgelopen periode?

De PDSA-cirkel (Plan Do Study Act) was gericht op lezen, omdat de leerlingen hier niet voor gemotiveerd waren. Samen met de leerlingen zijn er na een uitgebreide analyse verbeteracties opgesteld en hier zijn de leerlingen mee aan de slag gegaan. Het succes dat werd gedeeld, is dat de leerlingen een dag wilden waarop alleen maar gelezen werd, maar dan wel op 20 verschillende manieren. Deze dag was een enorm succes. En de leerlingen willen maar blijven lezen! Dit wil toch iedereen? We waren benieuwd naar de reacties van deze collega’s, Daphne Smits en Saskia Moraal.

 • Waar komt jullie enthousiasme vandaan?
  Omdat de kinderen het leuk vinden en we een enorme groei in de resultaten zien. Daar word je als leerkracht blij van. Daarnaast is het fantastisch om kinderen te motiveren om met iets moeilijks aan de slag te gaan. De kinderen bedenken de werkvormen en het meetinstrument zelf; dat is echt eigenaarschap. Hierdoor groeit die betrokkenheid steeds meer.
 • Wat hadden jullie nodig om zover te komen?
  We hebben stap voor stap begeleiding gehad van KlassePro en we doen het samen.
 • Wat is het mooiste moment?
  Daphne: De leesdag! Vorig jaar had deze klas een hekel aan lezen en nu kwamen ze zelf met dit idee. Het mooie was ook nog dat ze na die dag nog lang niet uitgelezen waren!
  Saskia: Het moment dat de kinderen gingen lezen. Ineens was die intrinsieke motivatie er. Dankzij het feit dat we stap voor stap de PDSA doorliepen en de kinderen hierin meenamen.
 • Zijn er ook verbeterpunten?
  Soms is het lastig om je activiteiten in te plannen; het tijdsaspect. Maar dat is één van de grootste uitdagingen wanneer je les geeft in het basisonderwijs.

 

Wil jij dit ook bereiken met je leerlingen?

Of heb je een ander verbeterpunt dat structureel aangepakt moet worden? Misschien zoek je een meer effectieve manier van overleggen over de opbrengsten van je onderwijs? KlassePro kan jou en je team hierbij helpen! Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden die we jullie te bieden hebben via het contactformulier.

 

Uitnodiging event op 20 april

Kom inspiratie opdoen! Op woensdagmiddag 20 april organiseren we namelijk de workshop ‘Continu verbeteren in het onderwijs’. Je bent van harte welkom.
Meer informatie >